Slide

Cân bằng tải ứng dụng

CÂN BẰNG TẢI ỨNG DỤNG – ALTEON NG

RADWARE

Alteon NG làm được gì?

Alteon NG is bộ điều khiển phân phối ứng dụng (ADC) thế hệ tiếp theo and và là thiết bị cân bằng tải duy nhất đảm bảo cam kết chất lượng dịch vụ ứng dụng. cung cấp khả năng cân bằng tải cho tất cả ứng chạy trên web, điện toán đám mây và thiết bị di động.

Điều gì làm nên Alteon NG?

cân bằng tải ứng dụng

Alteon NG là thiết bị điều khiển phân phối ứng dụng được xây dựng để đảm bảo cam kết chất lượng dịch vụ ứng dụng (SLA). Alteon NG sử dụng một cách sáng tạo một số dịch thế hệ kế tiếp mà không có sắn trong bất kỳ ADC nào khác trên thị trường. Gói FastView tối ưu hóa hiệu suất Web (WPO), giám sát hiệu suất ứng dụng (APM), tường lửa ứng dụng web AppWall (WAF), Authentication Gateway, tấn công từ chối dịch vụ nâng cao (ADoS), quản lý băng thông/ITM. Không như các sản phẩm truyền thống, Alteon dựa trên một phương pháp tiếp cận tối đa, cung cấp đầy đủ, đảm bảo SLA qua việc đặt tài nguyên cho mỗi ứng dụng, cho phép thêm các dịch vụ mới mà không ảnh hưởng tới hiệu suất, giám sát thực tế người dùng, tính năng tăng tốc ứng dụng và cung cấp bảo mật tiên tiến.

Alteon NG cân bằng tải được thiết kế kiến trúc để đảm bảo ứng dụng SLA với:

Bảo đảm SLA ứng dụng

Complete fault isolation, vADC per application and service, and the ability to scale up or scale out while maintaining performance withADC-VXAlteon Virtual Appliance (VA)Alteon VA for NFV andAlteon VA for cloud environment form factors

 
Giám sát SLA ứng dụng

Giám sát thời gian thực, chủ động quản lý SLA và đảm bảo với giám sát hiệu suất ứng dụng (APM)

 
Tối ưu hóa hiệu suất web

Tăng tốc hiệu suất trang web cho bất kỳ thiết bị người dùng cuối và bất kỳ trình duyệt lên đến 40% với FastView Fast Xem tối ưu hoá hiệu suất web

 

Kiến trức an ninh lớp

Bảo vệ cho các ứng dụng và cơ sở hạ tầng chống lại cuộc tấn công mạng, với phát hiện tấn công chính xác và báo hiệu DoS trong phạm vi hoặc đám mây thông qua các hệ thống giảm thiểu tấn công (AMS)

Khả năng Multi-Homing và Enterprise Gateway

Đảm bảo mức dịch vụ các ứng dụng web doanh nghiệp và chắc chắn chúng được kết nối tới internet nọi lúc với LinkProof NG module

 
Tích hợp ứng dụng

Ứng dụng cụ thể được tối ưu trong hướng dẫn cấu hình và các mẫu cấu hình và báo cáo tự động thông qua AppShape

Vận hành Toolbox để giảm khối lượng công việc

Được thiết kế cho người vận hành mạng (cả chuyên gia và không phải chuyên gia ADC) để tự động hóa các nhiệm vụ hoạt động khác nhau, Operator Toolbox làm giảm đáng kể khối lượng công việc hoạt động trong suốt vòng đời của dịch vụ ADC

Alteon NG cho phép bạn giảm thời gian triển khai dịch vụ chuyển ứng dụng còn 86% thông qua các trình wizard và các mẫu cấu hình với AppShape và tùy biến thông qua AppShape++ script kịch bản (và các quy tắc định tuyến).

Alteon Virtual Appliance (VA) là một thiết bị chuyển đổi ứng dụng Alteon đầy đủ tính năng được đóng gói như là một thiết bị ảo chạy trên cơ sở hạ tầng ảo hóa máy chủ, cung cấp chức năng giống hệt nhau để Alteon điều khiển phân phối ứng dụng vật lý để cân bằng tải mạng. Cho phép các doanh nghiệp chạy điện toán đám mây và cơ sở hạ tầng máy chủ ảo để đảm bảo cam kết chất lượng dịch vụ, điều khiển lưu lượng truy cập tích hợp giám sát hiệu suất ứng dụng (APM) và tối ưu hóa hiệu suất web (WPO).

Tin liên quan