Slide

Đào tạo về bảo mật

Đào tạo về bảo mật và ATTT

Đào tạo về bảo mật và ATTT

ĐÀO TẠO VỀ BẢO MẬT VÀ ATTT Toàn Cầu JSC hiện đang cung cấp các khóa đào tạo về bảo mật và ATTT: Log monitor and analysis Malware analysis Hacking Forensic Investigator Advanced Cryptography Advanced...