Slide

Đào tạo về bảo mật và ATTT

ĐÀO TẠO VỀ BẢO MẬT VÀ ATTT

Đào tạo về bảo mật và attt

Toàn Cầu JSC hiện đang cung cấp các khóa đào tạo về bảo mật và ATTT:

  1. Log monitor and analysis
  2. Malware analysis
  3. Hacking Forensic Investigator
  4. Advanced Cryptography
  5. Advanced Application Security
  6. Advanced Penetration Testing
  7. Security Training

 

Tin liên quan