Slide

Điều tra an ninh

Giải pháp điều tra endpoint – ENCASE ENDPOINT INVESTIGATOR

Giải pháp điều tra endpoint – ENCASE ENDPOINT INVESTIGATOR

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRA ENDPOINT – ENCASE ENDPOINT INVESTIGATOR ENCASE GIỚI THIỆU VỀ ENCASE ENDPOINT SECURITY EnCase® Endpoint Investigator được thiết kế cho các công ty và cơ quan chính phủ để thực hiện các...
Giải pháp điều tra số – ENCASE FORENSIC

Giải pháp điều tra số – ENCASE FORENSIC

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRA SỐ – ENCASE FORENSIC ENCASE GIỚI THIỆU VỀ ENCASE FORENSIC Encase Forensic là một chương trình của hãng Guidance Software và được sử dụng như một nền tảng thiết yếu cho công việc điều...