Slide

FORCEPOINT

ForcePoint™ với nền tảng sản phẩm được xây dựng dựa trên các sản phẩm cốt lõi trước đây của Websense bao gồm TRITON AP-Web, TRITON AP-Email và TRITON AP-Data kết hợp với các sản phẩm của Raytheon Cyber như Sureview Insider Threat, Sureview Protection và Sureview Analytics từ tập đoàn công nghiệp quốc phòng đứng thứ 4 tại Hoa Kỳ – Raytheon. Đồng thời, ForcePoint™ cũng đã mua lại giải pháp tường lửa thế hệ mới Stonesoft từ Intel Security (McAfee). ForcePoint™ mong muốn mang tới một cách tiếp cận mới để đương đầu với các vấn đề an ninh không gian mạng (Cyber Security) đang ngày một phát triển trên toàn cầu, đồng thời mang tới cho các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ những giải pháp mới trong việc quản lý an ninh thông tin. Giải pháp của ForcePoint™ cung cấp một nền tảng hợp nhất để chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài (Defend), phát hiện các hành vi đe doạ từ bên trong (Detect), đưa ra kịch bản cần thiết để xử lý cho khách hàng (Decide) và cuối cùng thực thi việc ngăn chặn tấn công hoặc phòng chống đán cắp dữ liệu quan trọng (Defeat). Đó chính là tầm nhìn ForcePoint 4D Security: Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.forcepoint.com Toàn Cầu JSC tự hào là nhà phân phối duy nhất của ForcePoint tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua, giúp phần thúc đẩy thị phần của ForcePoint tới các khách hàng tại Việt Nam với các sản phẩm trọng điểm như giải pháp kiểm soát người dùng truy cập Internet hay giải pháp phòng chống thất thoát và đánh cắp dữ liệu cho doanh nghiệp.