Slide

Quản lý truy cập

Giải pháp quản lý lỗ hổng hệ thống cho doanh nghiệp

Giải pháp quản lý lỗ hổng hệ thống cho doanh nghiệp

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LỖ HỔNG HỆ THỐNG CHO DOANH NGHIỆP BEYONDTRUST   Quản lý lỗ hổng hệ thống với giải pháp RetinaCS của BeyondTrust Retina CS là giải pháp phần mềm quản lý lỗ hổng duy nhất được thiết...
Giải pháp quản lý truy cập đặc quyền

Giải pháp quản lý truy cập đặc quyền

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRUY CẬP ĐẶC QUYỀN BEYONDTRUST Quản lý truy cập đặc quyền với PowerBroker Password Safe PowerBroker Password Safe là một giải pháp quản lý các mật khẩu và phiên truy...