Slide

Giám sát vận hành

Phân tích bảo mật doanh nghiệp

Phân tích bảo mật doanh nghiệp

PHÂN TÍCH BẢO MẬT DOANH NGHIỆP SPLUNK   Hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng  tạo ra các dữ liệu mỗi giây mỗi ngày. Dữ liệu máy này chứa record phân loại tất cả các hành vi...
Giám sát hệ thống IT

Giám sát hệ thống IT

GIÁM SÁT HỆ THỐNG IT SPLUNK   Splunk được Gartner đánh giá là Leader trong lĩnh vực SIEM năm 2015 Năm thứ hai liên tiếp, Splunk đã được xếp là Leader trong Magic Quadrant cho lĩnh vực SIEM Ngày...
Giải pháp giám sát websites tập trung

Giải pháp giám sát websites tập trung

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT WEBSITES TẬP TRUNG WEB MONITORING Trong thời gian qua, hầu hết các cuộc tấn công mạng nhằm vào website của các tổ chức, đặc biệt là gần đây, đã có nhiều...